Національна металургійна академія України вже втринадцяте проводить міжнародну конференцію про ІТ у машинобудуванні.

13 Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ 2021»Подія: 13 Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2021».

Дати проведення: 16 – 18 березня 2021 року.

Організатор: на базі Національної металургійної академії України.

Офіційний сайт конференції https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about 

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.

3. Математичне моделювання складних систем.

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.

6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

Про конференцію

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2021 випускаються в форматі електронного видання «Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» ISSN-online 2708-0102.

За бажанням авторів, тезам може бути присвоєний унікальний цифровий ідентифікатор DOI.

 

Вартість участі

Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів. Оплата за проживання та харчування здійснюється окремо та самостійно.

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Матеріали конференції в електронному вигляді - 100  грн.

Матеріали конференції в електронному вигляді + присвоєння DOI - 200  грн.

Умови участі

Для участі в конференції необхідно до 22 лютого 2021 року надіслати на електронну адресу конференції:

1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами;

2) заявку на участь у конференції по наданій формі;

3) копію документу про сплату організаційного внеску.

Інформація про публікацію статей

Розширені і доповнені тези доповідей можуть бути опубліковані в наукових фахових виданнях України:

– «Системні технології», категорія «Б»  (ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Online)) https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about;

– «Сучасні проблеми металургії» », категорія «Б» (ISSN: 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Онлайн)) https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/about.

Наукові видання індексуються у Crossref, Index Copernicus, Ulrichsweb, Google Scholar, WorldCat, OUCI.

Для цього необхідно до зазначеного терміну – 22 лютого 2021 року - надати до оргкомітету конференції текст статті оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті», що розміщені на сайтах видань збірників наукових праць «Системні технології» https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about  та «Сучасні проблеми металургії» https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/about .

Вартість публікації 1 сторінки:

Паперовий та електронний носій

      «Системні технології» - 100 грн / сторінка

      «Сучасні проблеми металургії» - 100 грн / сторінка

Електронний носій

      «Системні технології» - 70 грн / сторінка

      «Сучасні проблеми металургії» - 70 грн / сторінка

Вимоги до оформлення тез і статей та інша інформація - див. файл.

13 Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ 2021»

Корисно для навчання та працевлаштування