Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Олена Миколаївна Косарук

  • Автор: Super User

Старший викладач кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Закінчила Вінницький національний технічний університет  у 2009 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Працює в університеті з 2007 року.

В 2014 році закінчила аспірантуру при університеті без відриву від виробництва.

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом» за  спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

З 2016 року працює на посаді асистента кафедри інтеграції навчання з виробництвом, з 2018 року – старшим викладачем кафедри ІНВ.

Науковий напрямок дослідження – теорія і методика професійної освіти.

Автор 3 запатентованих тренінгових методик для занять зі студентами.

Ауд. 102 ГУК, тел.: (0432) 51-32-61.

Публікації:
1. Мокін Б. І. Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки / Б. І. Мокін, В. М. Мізерний, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5.– С. 199–203.
2. Мокін Б. Професійна підготовка фахівців у ВНЗ у контексті ідеології інтеграції навчання з виробництвом [Електронний ресурс] / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Теорія і методика професійної освіти. Електронне наукове видання. – 2011. – № 3. – URL : http://www.tmpe.gb7.ru/docs/3/ 12moktpi.pdf.
3. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості / Б. Мокін, В. Мізерний, О. Мензул // Молодь і ринок. – 2011. – № 11. – С. 5–8.
4. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 125–129.
5. Мокін О. Б. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 6. – С. 152–156.
6. Мензул О. Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті інтеграції навчання з виробництвом / О. Мензул // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 25–27 вер. 2012 р.; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 74–75.
7. Аляб’єва С. С. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : проблеми та державний інструментарій їх вирішення / С. С. Аляб’єва, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 128–134.
8. Богданова Н. М. Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді / Н. М. Богданова, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 2. – С. 115–119.
9. Мокін О. Б. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 177–186. (Індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»).
10. Косарук О. М. Особливості забезпечення взаємозв’язку теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей у ВНТУ [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLV Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств
м. Вінниці та області. – 2016. – URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2016/paper/view/1322/909.
11. Косарук О. М. Особливості підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей в умовах соціального партнерства / О. М. Косарук // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 28–29 вер. 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 83–85.
12. Косарук О. М. Соціальне партнерство в дуальній системі вищої інженерно-технічної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Косарук // XLVІ Регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних
працівників підприємств м. Вінниці та області. – 2017. – URL : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ininv/all-ininv-2017/paper/view/2503/1870.
13. Мокін Б. І. Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти / Б. І. Мокін, О. М. Косарук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 2. – С. 103–109. (Індексується в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International»).
14. Косарук О. М. Розвиток функціональних компетенцій майбутніх фахівців інженерних спеціальностей як одна з передумов успішної професійної підготовки / О. М. Косарук // Перспективні шляхи розвитку наукової думки (частина І) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 27–28 січня 2018 року. – Київ : МЦНД, 2018. – С.
40–41.
15. Косарук О. М. Інтеграція навчання з виробництвом як одна із базових концепцій професійної підготовки майбутніх фахівців інженерних спеціальностей за дуальною системою / О. М. Косарук // Альманах науки. – 2018. – №2/1 (11). – С. 26–28.
16. Навчальна практика [Текст] : навчальний посібник / К. О. Коваль, О. В. Мельник, О. В. Бурдейна [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 76 с. 17. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом [Текст] : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Миколаївна Косарук ; Вінницький національний технічний університет. – Захищена 30.01.19 ; затв. 24.09.2015. – Вінниця, 2019. – 339 с.
18. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Олена Миколаївна Косарук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв).
19. Заболотна Н. М., Мельник О. В., Косарук О. М. Тренінгові методики розвитку функціональних компетенцій у молоді Науково-методичне видання / Заболотна Н. М., Мельник О. В., Косарук О. М. – Вінниця: ФОП Рогальська І. О., 2019. – 124 с. – ISBN 978-617-7556-47-2.
20. Косарук О. М. Ідеологія дуальності у вищій технічній освіті на основі інтеграції навчання з виробництвом : монографія / О. М. Косарук, Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ. – 2019. – 224 с.
21. Мокін Б. І. Чітке оцінювання рівня якості знань на нечітких моделях процесів їх засвоєння / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, О. М. Косарук // «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС–2019), П’ята міжнародна наукова конференція, 29 – 31 жовтня 2019 р. [Електронне мережне видання] : збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 11–12.

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 49 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна