EnglishRussianUkrainian

Вища освіта у Словенії

Освіті та науці в Словенії приділяють велику увагу. Зростає кількість іноземних студентів, що приїздять туди на навчання.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Республіка Словенія (словен. Republika Slovenija)
розташована на півдні Європи, між південно-східними Альпами і північною частиною Адріатичного моря. Межує з Італією, Австрією, Угорщиною та Хорватією.
Словенія - парламентська республіка. Главою держави є президент, якого обирають на 5 років. Він ділить виконавчу владу з Кабінетом міністрів, якого призначає парламент. Адміністративно країну розмежовано на 201 громаду, 11 з яких мають статус міста. Рівень життя в ній один із найвищих серед держав Центральної Європи.
Словенія проголосила незалежність від Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія 25 червня 1991 року, після чого до республіки було введено югославські війська. Війна тривала 10 днів, конфлікт було припинено за допомогою Євросоюзу. До ЄС Словенія вступила 1 травня 2004 року.

Навчання у Словенії
У країні функціонують 37 вищих спеціальних навчальних закладів і 4 університети. На потреби освіти витрачають понад 6% ВВП. 15% службовців у Словенії мають університетську освіту.
За кількістю наукових працівників та науково-дослідних інститутів Словенія нарівні з розвиненими європейськими країнами. Особливу увагу там приділяють таким галузям як біокібернетика, біохімія, молекулярна біологія, біотехнологія, робототехніка, автоматизовані вимірювальні системи, комп'ютерний контроль великого спектру виробничих процесів. У країні працюють десятки науково-дослідницьких інститутів, лідером серед яких є Інститут Йозефа Стефана у Любляні.
Чотири словенські університети - університет Любляни (www.uni-lj.si), університет Марібору (www.uni-mb.si), Приморський університет (www.upr.si) і університет Нова Горіци (www.p-ng.si) включають у свої структури 44 факультети. Також у країні є художні академії, професійні коледжі та десять приватних вищих навчальних закладів.
Перший ступінь університетської освіти
Програми професійної освіти тривають від трьох до чотирьох років. їх пропонують професійні коледжі, а також деякі факультети університетів. Програми передбачають практичну підготовку в різних областях і закінчуються випускним іспитом. Після навчання студенти отримують диплом інженера (inženir) або дипломованого інженера (diplomirani inženir). З ними випускники можуть працювати за фахом або продовжувати свою освіту на наступних рівнях.
Другий ступінь університетської освіти
Програми академічної освіти тривають від чотирьох до шести років і закінчуються захистом дипломної роботи. Студенти отримують університетський диплом (univerzitetna diploma) і професійну кваліфікацію в певній галузі. Наприклад, випускник університету (univerzitetni diplomirani), випускник академії (akademski), інженер з університетським дипломом (univerzitetni diplomirani inženir), викладач (profesor), доктор медицини (doktor medicine) і т.ін. Після цього вони можуть працювати за фахом або продовжувати свою освіту на наступному рівні.
Третій ступінь університетської освіти
Програми академічної освіти третього рівня дають змогу отримати кваліфікації спеціаліста (specialist), магістра природничих / гуманітарних наук (magister znanosti / umetnosti) і доктора природничих / гуманітарних наук (doktor znanosti / umetnosti). Мінімальною вимогою для програм з підготовки фахівців (specializacija) є закінчений перший ступінь вищої освіти. Програми тривають від одного до двох років. Після успішного захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфікацію спеціаліста (specialist) в певній галузі спеціалізації. Для навчання на магістерських програмах (magisterij) потрібен завершений другий ступінь вищої освіти. Навчання триває не менше двох років й також закінчується захистом дисертації. Після цього студенти отримують ступінь магістра природничих наук або магістра гуманітарних наук в галузях спеціалізації.
Чотирирічні програми докторантури, на які кандидати можуть бути зараховані після закінчення другої стадії навчання, ведуть до отримання наукового ступеню доктора. Програма докторантури для кандидатів із вченим ступенем магістра триває 2 роки. Студенти, зараховані на чотирирічну докторську програму, після завершення другої стадії навчання можуть перервати його за цією програмою і перейти на програму підготовки магістрів.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ
Управління державними стипендіями в Словенії здійснює CMEPIUS - Центр з підтримки мобільності та європейських програм (www.cmepius.si). Іншим джерелом фінансової підтримки студентів і вчених є громадський Науково-освітній фонд Республіки Словенія Ad Futura (www.ad-futura.si).

Фонд Ad Futura
Фонд Ad Futura засновано словенським урядом з метою підтримки міжнародного обміну студентами й дослідниками. Він розподіляє стипендії, видає позики на навчання, оплачує проживання та інші витрати студентів.
Правила та умови викладені в конкретних заявках на стипендії. Фонд Ad Futura працює з трьома основними категоріями заявників:
- словенські та іноземні студенти (кандидати на навчання в рамках післяуніверситетських програм у словенських вищих навчальних закладах);
- словенські вчені-дослідники (кандидати на дослідницькі програми за кордоном), іноземні вчені-дослідники (кандидати на спільні програми зі словенськими колегами) і словенські вчені-дослідники, які тимчасово працюють за кордоном (кандидати на участь в дослідженнях або конференціях у Словенії);
- іноземні учні середніх навчальних закладів (програми International Baccalaureate у Словенії).
Гранти на спільну дослідницьку та викладацьку роботу у вищих навчальних закладах Словенії може бути надано:
- іноземцям;
- громадянам Словенії, які займаються науковою роботою і викладанням за кордоном.
Більше інформації на сайті фонду Ad Futura: www.ad-futura.si

КУРСИ СЛОВЕНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ
Центр словенської мови для іноземців ставить за мету поширення словенської мови, літератури та культури за кордоном. Центр працює в рамках відділення словенських досліджень гуманітарного факультету університету Любляни. Він організовує різноманітні навчальні програми для студентів-іноземців, для яких словенська мова є другою. Навчальні курси словенської мови мають різну тривалість (від 20 до 560 годин), а також відрізняються інтенсивністю та цілями. Найпопулярнішими є ті, що поєднують вивчення словенської мови, суспільного життя та сучасної культури Словенії. Для іноземців, які постійно проживають у країні, організовують постійні курси з різних напрямків. Пріоритетом центру є також розробка та проведення курсів для іноземних викладачів словенської мови як другої іноземної, наукових досліджень у галузі мовної педагогіки. Більше інформації можна отримати за адресою: www.centersio.net

 

ДОДАТКОВІ СТИПЕНДІЇ
Словенська бізнес-школа IEDC Bled (IEDC-Bled School of Management) - один з провідних навчальних закладів такого типу в Європі.
Стипендія поширюється тільки на витрати на навчання за річною або дворічною програмою Executive МВА. Вона покриває від 20% до 50% вартості навчання. Розмір стипендії залежить від конкурсу для конкретної країни або регіону і від рівня компетенції кандидата.
Кандидат повинен мати як мінімум трирічний досвід роботи у відповідній сфері та значні професійні, академічні або / та особисті досягнення. Оскільки робочою мовою програм ЕМВА є англійська, кандидат повинен добре нею володіти.
Додаткова інформація і бланк заяви за адресою:
www.iedc.si/programs/mba/amba/admission

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:
Посольство Республіки Словенія в Україні

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 48, пов.4 тел.: +38 044 585-23-30, факс: +38 044 585-23-43
www.kiev.ebbassy.si
CMEPIUS - Центр з підтримки мобільності та європейських програм (Centre for Mobility and European Programmes)
Obzeleznici 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia;
www.cnepius.si
Фонд Ad Futura (Науково-освітній фонд Республіки Словенія)
Kotnikova 34, 1000 Ljunljana, Slovenia
тел.: +38614 34-10-80, факс: +38614 34-10-92;
www.ad-futura.si
Міністерство освіти і спорту Словенії
www.mss.gov.si
Студентський інформаційний центр
Міжнародна штаб-квартира студентської організації університету Любляни
Kersnikova 4, 1000 Ljunljana, Slovenia; тел: +38614 38-02-53

Джерело:
брошура "Навчайся в Європі!"
(Представництво ЄС в Україні, Київ, 2012)

Зміст брошури

Друк PDF

Back to top
vd41.jpg
verni.jpg
20635895.jpg
02.jpg

Copyright © Інститут інтеграції навчання з виробництвом 2017