Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Гранти для студентів, викладачів, науковців з осіннім дедлайном

  • Автор: Super User

00Студенти, викладачі, науковці українських ВНЗ мають можливість долучитись до міжнародних освітніх проектів. Інститут ІНВ пропонує добірку програм, в яких термін подання заявок спливає восени 2014 року.

НІМЕЦЬКА СЛУЖБА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ DAAD ПРЕДСТАВЛЯЄ НАСТУПНІ СТИПЕНДІЇ :
1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців.
2. Двосторонній обмін науковцями
3. Наукові стипендії - короткі та річні
4. Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині
5. Наукові стипендії - аспірантура з подвійним науковим керівництвом
6. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей
7. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури
8. Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS)
9. Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників
10. Навчальні поїздки груп іноземних студентів до Німеччини

1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
Метою цієї програми є підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
На що надається підтримка?
Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині (від 1 до 3 місяців).
Кінцевий термін подання заяв - 15.11.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.html

2. Двосторонній обмін науковцями
Метою програми є покращення міжнародних відносин та двосторонньої наукової співпраці між німецькими та іноземними ВНЗ.
Хто може подавати заяву?
Іноземні науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
На що надається підтримка?
Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині (від 14 днів до 3 місяців);
Кінцевий термін подання заяв - 15.11.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_bilateraler_austausch.html

3. Наукові стипендії - короткі та річні
Основною метою цієї програми є підтримка наукових проектів в рамках написання дисертацій.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.
На що надається підтримка?
Науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини.
Тривалість фінансування
• Для коротких стипендій : від 1 місяця до максимально 6 місяців;
• Для річних стипендій : від 7 місяців до, як правило, 10 місяців.
Кінцевий термін подання заяв - 20.11.2014
Більш детальна інформація -
Короткі стипендії - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_kurz.htmlРічні стипендії - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_lang.html

4. Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині
Метою цієї програми є підтримка навчання в аспірантурі у Німеччині.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра.
На що надається підтримка?
Навчання в аспірантурі у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині:
• індивідуальний проект під керівництвом викладача (наукового керівника)
або
• участь у структурованій аспірантській програмі
Тривалість фінансування
• Як правило, максимально 3 роки, у виключних випадках до 4 років.
Кінцевий термін подання заяв - 20.11.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_phd.html

5. Наукові стипендії - аспірантура з подвійним науковим керівництвом
Метою цієї програми є підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у Німеччині.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра.
На що надається підтримка?
Періоди перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині в рамках написання дисертації на батьківщині;
Тривалість фінансування
• Загалом максимум 2 роки; період фінансування встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого планування.
• Під час перебування в університеті на батьківщині стипендія не виплачується.
Кінцевий термін подання заяв - 20.11.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_binational.html

6. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей
Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі.
(Винятки: пошукачі в галузі економіки подають заяву на стипендію ERP, пошукачі в галузі архітектури, мистецтва, музики подають заяви на відповідні стипендії, див. Стипендії).
Хто може подавати заяву?
• Висококваліфіковані випускники, які закінчать навчання максимум до початку стипендії та отримають перший кваліфікаційний рівень (бакалавр, спеціаліст або інший відповідний академічний ступінь).
На що надається підтримка?
• післядипломна або магістерська програма з отриманням диплому у ВНЗ у Німеччині (від 10 до 24 місяців);
• перший або другий рік навчання у ВНЗ у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми з отриманням диплому на батьківщині (1 навчальний рік);
Кінцевий термін подання заяв - 10.11.2014. Стипендія починається з 1 жовтня 2015 року.
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.html

7. Стипендії на навчання для іноземних випускників в галузі архітектури
Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним випускникам продовжити своє навчання у Німеччині на післядипломній програмі.
Хто може подавати заяву?
Іноземні пошукачі в галузі архітектури, архітектури інтер´єру, охорони пам´ятників, планування / будування міст, регіонального планування, ландшафтної архітектури, ландшафтного планування, які здобудуть диплом бакалавра найпізніше до початку стипендії.
На що надається підтримка?
В рамках програми ви можете навчатися у одному з німецьких університетів
- на післядипломній програмі з отриманням диплому (від 10 до 24 місяців) або
- на програмі додаткового навчання без отримання диплому (один навчальний рік).
В рамках цієї програми фінансується лише навчання в галузі проектування/планування.
Кінцевий термін подання заяв - 31.10.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_architektur.html

8. Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS)
Стипендії пропонують іноземним випускникам з усіх наукових напрямків з як мінімум дворічним професійним досвідом можливість навчатись у державному або державно визнаному німецькому вузі на післядипломній або магістерській програмі, у виняткових випадках також на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/PhD).
Хто може подавати заяву?
Випускники вузів з усіх спеціальностей з як мінімум дворічним професійним досвідом
На що надається підтримка?
Індивідуальні стипендії для навчання виключно на програмах у Німеччині, що зазначені у списку «Перелік усіх програм післядипломного навчання з термінами подання заяв» (див. www.daad.de/ast).
Тривалість фінансування
Від 12 до 36 місяців (залежно від навчальної програми)
Кінцевий термін подання заяв - залежить від обраної програми; будь ласка, перевірте у стипендійній брошурі або на веб-сторінці обраної програми.
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_architektur.html

9. Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників
Ця стипендійна програма служить поглибленню знань німецької мови (загальна німецька, фахова німецька) та країнознавства.
Хто може подавати заяву?
• студенти бакалаврата та магістратури з усіх спеціальностей
На що надається підтримка?
• для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а також фахових курсів німецької мови,
Перелік можливих навчальних закладів та курсів Ви знайдете на сайті DAAD: www.daad.de/hsk-kursliste
Тривалість фінансування
• Курси мають тривати щонайменше 18 днів та мати від 25 навчальних годин на тиждень.
Кінцевий термін подання заяв - 20.11.2014
Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_hsk.html

10. Навчальні поїздки груп іноземних студентів до Німеччини
Метою навчальних поїздок є :
• встановлення та підтримка контактів між німецькими на іноземними ВНЗ
• сприяння поглибленню знань за фахом за допомогою візитів принаймні до двох ВНЗ, екскурсій з суто фаховим спрямуванням та інформаційних бесід
• зустрічі з німецькими студентами та науковцями
• ознайомлення з економічним, політичним та культурним життям Німеччини.
Хто може подавати заяву?
Подавати заяву можуть викладачі іноземних ВНЗ.
На що надається підтримка?
Навчальні поїздки груп з максимум 15 студентів у супроводі викладача. Групи мають відвідати щонайменше 2 німецькі ВНЗ та взяти там участь у академічних програмах.
Тривалість фінансування
Від 7 до максимально 12 днів.
Які передумови слід виконати?
Студенти мають навчатися принаймні на 2 семестрі в іноземному ВНЗ.
Кінцевий термін подання заяв
1 лютого для поїздок з 01.06. кожного року
1 травня для поїздок з 01.09. кожного року
1 листопада для поїздок з 01.03. кожного року

Більш детальна інформація - http://www.daad.org.ua/ukr/stip_gruppenreisen.html

2Bavarian Academic Center for Central (BAYHOST), Eastern and Southeastern Europe пропонує грант на мобільність з метою проведення дослідницьких візитів для студентів та молодих науковців.
Участь можуть приймати студенти та молоді науковці зі Східної Європи в співпраці з науковим керівником з університету Баварії.
Грант надається для візитів з метою проведення досліджень в ВНЗ Баварії (покриваються витрати на транспорт, проживання), які мають відбутися у 2014 році до 14 листопада включно.
Максимальний розмір гранту – 1000 евро.
Заявку має подавати приймаюча сторона (науковий керівник з Баварського ВНЗ).
Кінцевий термін подачі заявок - 19 вересня 2014.
Більш докладна інформація - http://www.uni-r.de/bayhost/english/funding/index.html

3Стипендія Британського уряду за програмою Чивнінг Chevening Scholarships in Ukraine.
Розпочато подачу документів на стипендію. 
Стипендії Чивнінг надаються студентам зі ступінню Бакалавра, які мають досвід роботи у обраній сфері (від двох років, включаючи волонтерські роботи).
Стипендія покриває вартість навчання на Магістерській програмі у ведучих університетах Британії (включаючи проживанням та переліт).
Пріоритетні напрямки для навчання :
Адміністративна, виборча, конституційна та судова реформи;
Економічні реформи для поліпшення ділового клімату;
Реформа сектора енергетики, в тому числі енергоефективності та охорони навколишнього середовища;
Захист свободи ЗМІ та прав меншин;
Протидія регіональним і глобальним загрозам безпеці.
Кінцева дата подачі – 15 листопада 2014 р.
Більш детальну інформацію та он-лайн анкету ви можете знайти тут http://www.chevening.org/ukraine

Матеріали підготовлені Яніною Тимчук, ІАЦ ІнІНВ, ВНТУ

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 46 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна