Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Анатолій Іванович Власюк

  • Автор: Super User

к.т.н., доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

vlasukЗакінчив Вінницький політехнічний інститут в 1977 році по спеціальності “Автоматика та телемеханіка”.
Працює в університеті з 1980 року.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловості) захистив у 2000 році.
На кафедрі ІНВ працює з 2002 року на посаді старшого викладача, а з 2005 року на посаді доцента.

Основні наукові праці
Монографії
Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервової сис-теми і її біоактиваційна корекція (по В. Макацу). Вінниця, видавництво ВДТУ "УНІВЕРСУМ–Вінниця".––1997 р. –– 100 с.

Публікації
1. Программное обеспечение системы диагностирования печатных узлов РЭА. Журнал «Приборы и системы управления».– 1985.– №5.– С. 28–29.
2. Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об’єктів в системах медичної діагностики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» –1999.–№2.–С.8–11.
3. Побудова математичної моделі активності меридіанів методами математичної статистики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№4.–С.48–53.
4. Автоматизована система контролю активності акупунктурної системи людини. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№5 – С. 21–24.
5. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79. 
6. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75.  
7. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005. –№3. – С.78–84.
8. Математична модель оцінки впливу суттєвих факторів на стан здоров’я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінниць-кого політехнічного інституту» –2007. №3. – С. 5–11. 
9. Сучасний формат електронних наукових видань соціально–гуманітарної сфери в мережі Інтернет. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного ін-ституту» – Вінниця.–2008.–№4.–С.83–88. 
10. Статистика відвідувань електронної версії журналу „Вісник Вінницького полі–технічного інституту” Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця. – 2009. – № 1.–С. 5–10. 
11. Астрономічний таймер ат4–700/1. Електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». –Вінниця.––2010.––№3.  
12. Спосіб вимірювання Z–параметрів чотириполюсника. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця.–2010.–№5.–С.7–11. 
13. Результати впровадження тестової системи оцінювання знань і навичок студентів під час підведення підсумків виробничої діяльності після завер-шення робочого триместру. Електронний журнал «Наукові праці Вінниць-кого національного технічного університету». –Вінниця.––2012.––№3.

Конференції
1. Статистичні моделі активності меридіанів людини. Матеріали 1 Міжнародної нау-ково–методичної конференції «Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах освіти». Том2. Вінниця: 1998. С. 424–426.
2. Комплекс медицинской аппаратуры для длительного непрерывного наблюдения за фун-кционально–энергетическим балансом организма человека. Тези доповідей науково–технічної конференції “Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень” м. Житомир, 1993. – С. 183–184.
3. Использование методов рефлексотерапии в космической медицине. Тези доповідей науково–технічної конференції «Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень». Житомир. 1993.–С. 184–185.
4. Лечебно–диагностический комплекс «ВИТА 101». Тезисы докладов научно–технической конференции стран СНГ «Измерительная техника в технологических процессах и конверсия производств». г. Хмельницкий.–1992.–С. 114
5. Розробка програмного комплексу багатокритеріальної оцінки та прогнозування роз-витку множинного карієсу у студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Матеріали шостої щорічної міжнародної науково–практичної конференції „Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи європейської інтеграції” Вінни-ця, 2006. – С. 24
6. Інформаційне забезпечення віртуальної системи діагностики та корекції стану орга-нізму людини. Збірник матеріалів п’ятої міжнародної науково–технічної конференції „Інтернет – Освіта – Наука – 2006”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – т. 2., С. 574 – 576 
7. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75
8. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005.–№3.–С.78–84.
9. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Тези доповідейVIII міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС–2005)» м. Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 
2005. – С. 231
10. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79.

Педагогічні аспекти дистанційної освіти
1. Збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції ”Гуманізм та осві-та” м. Вінниця 21–23 вересня 2004 року. Том 2 С. 47–54
2. Использование Интернета в медицинских системах телемониторинга. Матеріали 4 міжнародної конференція. – „Інтернет – Освіта – Наука – 2004”, т.2 Вінниця: УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2004. – С. 746–747
3. Оптимізація трафіку технічних систем дистанційного навчання. Збірник матеріалів п‘ятої щорічної міжнародної науково–практичної конференції “Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії”, Вінниця, 2004. – С. 12–13
4. Математична модель активності функціонально–енергетичного комплексу людини для систем медичного телемоніторингу. Матеріали 3 міжнародної конференція. – „Інтернет – Освіта – Наука – 2002”, т.1 Вінниця: УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2002. – с. 240
А. с. 1448305 СССР, МКИ G 01 R 27/26 Бюл.№48, 1988 г.
А. с. 1442987 СССР, МКИ G 06 F 7/49. Бюл. №45 1988 г.
А. с. 1483608 СССР, МКИ H 03 H 17/06 Бюл. №20 1989 г.
5. Інструктивно –методичне видання, Вінниця, ВНТУ, 2012р. Вінниця: ВНТУ, 2009, 104 с.
Вінниця, ВПІ, 1993, – 23 с.

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 88 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна