Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Анатолій Іванович Власюк

  • Автор: Super User

к.т.н., доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

vlasukЗакінчив Вінницький політехнічний інститут в 1977 році по спеціальності “Автоматика та телемеханіка”.
Працює в університеті з 1980 року.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловості) захистив у 2000 році.
На кафедрі ІНВ працює з 2002 року на посаді старшого викладача, а з 2005 року на посаді доцента.

Основні наукові праці
Монографії
Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервової сис-теми і її біоактиваційна корекція (по В. Макацу). Вінниця, видавництво ВДТУ "УНІВЕРСУМ–Вінниця".––1997 р. –– 100 с.

Публікації
1. Программное обеспечение системы диагностирования печатных узлов РЭА. Журнал «Приборы и системы управления».– 1985.– №5.– С. 28–29.
2. Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об’єктів в системах медичної діагностики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» –1999.–№2.–С.8–11.
3. Побудова математичної моделі активності меридіанів методами математичної статистики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№4.–С.48–53.
4. Автоматизована система контролю активності акупунктурної системи людини. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№5 – С. 21–24.
5. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79. 
6. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75.  
7. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005. –№3. – С.78–84.
8. Математична модель оцінки впливу суттєвих факторів на стан здоров’я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінниць-кого політехнічного інституту» –2007. №3. – С. 5–11. 
9. Сучасний формат електронних наукових видань соціально–гуманітарної сфери в мережі Інтернет. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного ін-ституту» – Вінниця.–2008.–№4.–С.83–88. 
10. Статистика відвідувань електронної версії журналу „Вісник Вінницького полі–технічного інституту” Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця. – 2009. – № 1.–С. 5–10. 
11. Астрономічний таймер ат4–700/1. Електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». –Вінниця.––2010.––№3.  
12. Спосіб вимірювання Z–параметрів чотириполюсника. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця.–2010.–№5.–С.7–11. 
13. Результати впровадження тестової системи оцінювання знань і навичок студентів під час підведення підсумків виробничої діяльності після завер-шення робочого триместру. Електронний журнал «Наукові праці Вінниць-кого національного технічного університету». –Вінниця.––2012.––№3.

Концеренції
1. Статистичні моделі активності меридіанів людини. Матеріали 1 Міжнародної нау-ково–методичної конференції «Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах освіти». Том2. Вінниця: 1998. С. 424–426.
2. Комплекс медицинской аппаратуры для длительного непрерывного наблюдения за фун-кционально–энергетическим балансом организма человека. Тези доповідей науково–технічної конференції “Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень” м. Житомир, 1993. – С. 183–184.
3. Использование методов рефлексотерапии в космической медицине. Тези доповідей науково–технічної конференції «Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень». Житомир. 1993.–С. 184–185.
4. Лечебно–диагностический комплекс «ВИТА 101». Тезисы докладов научно–технической конференции стран СНГ «Измерительная техника в технологических процессах и конверсия производств». г. Хмельницкий.–1992.–С. 114

 

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 44 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна