Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Костянтин Олегович Коваль

  • Автор: Super User

доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

12000 р. – 2004 р. – бакалавр за напрямом підготовки "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення" Вінницький національний технічний університет (диплом з відзнакою).
2004 р. – 2005 р. – магістр "Радіотехніки" Вінницький національний технічний університет.
2005 р. – 2008 р. – аспірант за спеціальністю "Радіовимірювальні прилади" Вінницький національний технічний університет.
2010 р. – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Вінницький національний технічний університет.

Персональна сторінка на сайті ВНТУ ->

Навчально-методична робота
1. Сигнали та процеси у радіотехніці. Методика та правила виконання курсової роботи: Навчальний посібник / Коваль К. О., Воловик Ю. М., Семенов А. О., Семенова О. О. – Вінниця: ВНТУ, 2009, - 67 с.
2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Пристрої надвисоких частот та антени» для студентів усіх форм навчання бакалаврського напряму 6.050901 – "Радіотехніка" / Укладачі Ю. В. Крушевський, А. О. Семенов, К. О. Коваль – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 37 с.

Наукова робота
71 публікацію, з них 58 наукових та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі 17 у фахових виданнях, 12 патентів, 1 монографію, 1 навчальний посібник та 1 методичні вказівки.

Розробки
1. Пат. 29421 України, МПК8 Н 03 Н 7/01. Електрично керований фільтр низьких частот / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет – № 200710779; подано 01.10.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1.
2. Пат. 30176 України, МПК8 Н 03 Н 7/01. Електрично керований фільтр високих частот / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет – № 200712797; подано 19.11.2007; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3.
3. Пат. 32335 України, МПК8 Н 03 С 3/00. Оптично керований генератор електричних коливань / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № 200800389; подано 11.01.2008; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 09.
4. Пат. 32336 України, МПК8 G 01 N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Гурський А. П., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № 200800391; подано 11.01.2008; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 09.
5. Пат. 33041 України, МПК8 Н 03 В 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О., Мартинюк В. В.; заявник Вінницький національний технічний університет – № 200801261; подано 01.02.2008; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
6. Пат. 33049 України, МПК8 H 03 В 7/00. Генератор прямокутних імпульсів / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет – № u200801301; подано 03.03.2008; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11.
7. Пат. 38347 України, МПК8 H 03 В 19/00. Мікроелектронний електрично керований помножувач частоти / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Семенова О. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № u200812443; подано 23.10.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.
8. Пат. 38348 України, МПК8 H 03 В 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної частоти / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Семенова О. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № u200812442; подано 23.10.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.
9. Пат. 38506 України, МПК8 H 03 В 19/00. Електрично-керований помножувач частоти / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № u200810040; подано 04.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.
10. Пат. 39839 України, МПК8 H 03 В 19/00. Електрично керований фазообертач діапазону НВЧ / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № u200812834; подано 03.11.2008; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5.
11. Пат. 90435 Україна, МПК8 Н 01 Р 1/18 Електрично керований НВЧ фазообертач / Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О., Коваль К. О., Семенова О. О.; заявник Вінницький національний технічний університет - № а200806924; подано 19.05.2008; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

Публікації
Монографія
Коваль К. О. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором / Коваль К. О., Осадчук В. С., Осадчук О. В., Семенов А. О. // Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 336 с.

Фахові видання
1. Коваль К. О. Дослідження НВЧ феритового резонатора для вимірювання потужності багатомодового режиму прямокутного хвилеводу / А. О. Семенов, О. О. Семенова, О. М. Возняк, К. О. Коваль // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №3. Тематичний випуск. – С. 135-139.
2. Коваль К. О. Ємнісний активний елемент на польовій транзисторній структурі з від’ємним опором [Електронний ресурс] / Осадчук О. В., Семенов А. О., Лазарєв О. О., Коваль К. О. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2011. - №4. – С. 7. Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_4/2011-4.files/uk/11ovownr_ua.pdf 
3. Koval K. Active component of radiomeasuring devices on bipolar transistor structure with negative resistance [Електронний ресурс] / Koval К. О. // Scientific works of Vinnytsia National Technical University. – 2010. – №1. – С. 1-7. – Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010_1/2010-1_en.htm 
4. Коваль К. О. Генератор прямокутних імпульсів на основі польової транзисторної структур з від’ємними опором / К. О. Коваль, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. №1 (82) – С. 92–97. 
5. Коваль К. О. Електрично керована еквівалентна ємність на основі транзисторної структури з від’ємним опором / К. О. Коваль, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. – 2008. – Вип. 1(25). – С. 159–164.

Конференції
1. Koval K. Active Tunable Filters Based on C-negatrons / K. Koval, O. Lazarev, A. Prykmeta and D. Bondaryuk // “Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science”. Proceedings of the ХІth International Conference TCSET’2012, February 21–24, 2012. – Lviv, Ukraine 2012 – P. 63.
2. Koval K. Low pass filter based on a FET transistor structure with negative resistance / K. Koval, O. Lazarev, A. Semenov // Computer science and engineering 2011. Proceedings of 5th international conference of young scientists., November 24-26, 2011. – Lviv, Ukraine 2011 – P. 266-267.
3. Коваль К. О. Электрически управляемые СВЧ фазовращатели на основе ёмкостного эффекта транзисторных структур с отрицательным сопротивлением / Осадчук А.В., Семёнов А.А., Коваль К.О., Семёнова Е.А., Барабан С.В. // 23-я Международная конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2013). Севастополь, 8 – 14 сентября 2013 г.: материалы конф. — Севастополь: Вебер, 2013. – С. 1069-1070.
4. K. Koval Electrical controlled active low-pass filter / Koval K. O., Lazarev A. A., Poludenko D. S., Titarchuk S. O. // 2013 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON). Proceedings. – Krasnoyarsk: Siberian Federal University. Russia, Krasnoyarsk, September 12−13, 2013. Електронний ресурс. IEEE Catalog Number: CFP13794-CDR. ISBN: 978-1-4799-1060-1. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6693572&rowsPerPage%3D50%26queryText%3DSibcon+2013

Суспільна робота
1. Коваль К. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике / Коваль К., Семенов А. // «Chip News Украина. Инженерная микроэлектроника». – 2013. – №4 (124). – С. 90-91.
2. Коваль К. Всеукраинская студенческая олимпиада по радиотехнике снова в Виннице / Коваль К., Семенов А., Криночкин Р. // Радіоаматор. – 2013. – № 5 (234). – С. 57-58.
3. Коваль К. О. Финал олимпиады радиотехников в стенах Винницкого национального технического университета / К. О. Коваль, А. О. Семенов // Радиохобби . 2013. – №3. – С. 53.

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна