Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Вища освіта у Польщі

  • Автор: Super User

Останні десять років система освіти Польщі розвивається швидкими темпами порівняно з іншими європейськими країнами. Кількість вищих навчальних закладів і кількість студентів стрімко зростає. У Польщі нараховується 310 приватних університетів і коледжів та 138 державних вищих навчальних закладів.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Республіка Польща (пол. Rzeczpospolita Polska)
- держава у Центральній Європі на узбережжі Балтійського моря, на північному сході межує з Росією (Калінінградською областю) і Литвою, на сході - з Білоруссю і Україною, на півдні - з Чехією і Словаччиною, на заході - з Німеччиною. Складається із 16 воєводств. Вони, своєю чергою, поділяються на 308 повітів, які розділені на 2489 гмін, включаючи 65 міст зі статусом міських повітів.
Польща - парламентсько-президентська республіка. Глава держави - президент, що обирається терміном на 5 років. Законодавча влада здійснюється двопалатним парламентом, який складається з Сейму (нижня палата) і Сенату (верхня палата).
До Євросоюзу Польща вступила 1 травня 2004 року.
Польські традиції освіти беруть початок у XIV сторіччі. У Польщі знаходиться низка найстаріших університетів Європи, серед яких і Ягелонський університет (заснований 1364 року).
Усі провідні університети Польщі пропонують програми навчання англійською мовою, включаючи медицину, технічні та гуманітарні науки, бізнес і фінанси. Польща є активним учасником Болонського процесу.
Вартість навчання у вищому навчальному закладі Польщі суттєво нижча, ніж в багатьох інших європейських країнах.

НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ
Система вищої освіти в Польщі представлена державними та недержавними вищими навчальними закладами. Недержавні існують з 1989 року. Усі ВНЗ мають однакові стандарти організації навчального процесу та викладання. Форма власності навчального закладу не впливає на якість та престижність диплому. За своєю спеціалізацією виші поділяються на технічні, бізнесові, суспільно-економічні, медичні, спортивні та інші.
До вищих навчальних закладів належать технікуми, коледжі, інститути, академії, університети. Третій і четвертий рівні акредитації мають інститути (вищі школи), консерваторії, академії та університети.
Польський Державний акредитаційний комітет (Państwowa Komosja Akredytacyjna) здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі та розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами інших країн. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA. Польські вищі навчальні заклади залучені до міжнародного обміну студентами. Такі програми як SOCRATES/Erasmos або двосторонні угоди між університетами сприяють розвитку контактів між польськими та закордонними ВНЗ.
У вищих навчальних закладах Польщі діє триступенева система, яка включає ступінь бакалавра (licencjat, inzyneir), магістра (magister) і доктора наук (doctor). Відповідно до Постанови про вищу освіту 2005 року, програми з усіх напрямків навчання окрім права, фармацевтики, психології, ветеринарної медицини, медицини і стоматології мають два етапи. Третій етап, який відповідає ступеню доктора наук, відкритий для тих, у кого є науковий ступінь магістра або ідентичний. Навчання для отримання ступеню доктора наук триває чотири роки і може бути скорочене або продовжене.
Випускники університетів і коледжів Польщі можуть отримати такі ступені.
- Бакалавр (ВА, Licencjat) - присвоюється після закінчення 3 - 3,5 років навчання у професійному або технічному коледжі.
- Бакалавр (BSc, Inzyneir) - присвоюється після 3,5 - 4 років навчання у технічному, сільськогосподарському або економічному коледжі.
- Магістр (МА, МSс, Magister) та ідентичні ступені - магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, компетентний лікар, зубний хірург або ветеринар присвоюється після 5-6 років навчання в університеті. Ступінь МSс можна отримати також через 2 - 2,5 роки додаткового навчання на здобуття ступеню магістра.
- Доктор наук (PhD, Doctor) - присвоюється тим, хто склав іспит на отримання ступеню доктора наук і успішно захистив дисертацію. Щоб почати навчання для здобуття докторського ступеню, необхідно мати ступінь магістра або ідентичний.
Для того, щоб успішно закінчити семестр, необхідно отримати прохідний бал на всіх іспитах - усних та письмових. Кожний ВНЗ самостійно визначає систему оцінювання у своєму Навчальному Статуті.
Вступні вимоги до іноземних студентів
Щоб вступити до польського вишу усі іноземні студенти повинні відповідати вимогам для вступу до ВНЗ своєї країни, мати свідоцтво про вступ до навчального закладу або інший ідентичний документ, знати англійську мову. Деякі факультети мистецтв, фізичної підготовки, підготовки майбутніх викладачів організують додаткові тести відповідних здібностей.
Необхідності обов'язкового знання польської мови немає, оскільки університети пропонують багато навчальних програм англійською мовою. Але ви можете вивчити її для повсякденного спілкування, курси польської мови організовані при кожному університеті. Вони тривають кілька тижнів перед початком навчального року або протягом семестру. Якщо ви обираєте навчання польською, вам потрібно буде довести необхідний рівень володіння нею перед початком занять.
Дипломи польських навчальних закладів визнаються та дають можливість працювати за спеціальністю в Європейському Союзі, Україні та в більшості країн світу.

СТИПЕНДІЇ ТА ГРАНТИ
Польща є однією із найпопулярніших країн серед українських абітурієнтів, які прагнуть отримати виїду освіту за кордоном. Вступ до вищих навчальних закладів Польщі можливий відразу після закінчення школи в Україні. Середня вартість навчання приблизно така ж, як в України. Крім бакалаврських програм вузи Польщі пропонують навчання на магістерських програмах, освіту на післядипломному рівні та бізнес-освіту.
Платню за навчання можна зменшити. Зазвичай при університетах є фонди та організації, що допомагають талановитим студентам. Також із проханням про зменшення платні можна звернутися до керівництва вишу й отримати відповідну стипендію.
У великих ВНЗ буває навіть кілька видів стипендій: соціальна, академічна та індивідуальна.
Найпрестижніша - академічна стипендія. Її дають на кожен семестр тим, хто був найуспішнішим у навчанні. Але в цьому конкурсі середніх балів можна брати участь тільки після першого року навчання. Заздалегідь дізнайтеся про програми допомоги студентам у тому чи іншому виші. Наприклад, за спеціальною програмою можна вчитися безкоштовно у ВНЗ Вроцлава. Звичайно, за умови, що у вас високі бали в атестаті, ви добре знаєте польську мову й успішно пройдете співбесіду.
Крім того, у студентів є можливості отримати стипендію від Міністерства освіти або від компаній, в яких ви будете потім працювати. Якщо у вас є польське коріння, то можна розраховувати на стипендію від польського уряду. Вам потрібно буде довести польське походження й здати іспити.

У рамках наукового співробітництва між Польщею та Україною українським громадянам доступні такі стипендії:
СТИПЕНДІЯ ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
Програму «Стипендії Уряду Республіки Польща для молодих учених» адресовано молодим до спідникам - гуманітаріям з Білорусі, Молдови, Росії та України, а також держав Центральної Азії. Щороку участь у програмі беруть 65-70 стипендіатів, які протягом 9-місячного стажування у найкращих польських вишах (Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін, Гданськ та Познань) підвищують свою кваліфікацію. їхнє стажування - це післядипломна освіта, себто продовження навчання під керівництвом польських професорів, завдяки чому стипендіати збагачують своє знання про сучасні дослідницькі методології та знайомляться з досягненнями у сфері, що становить для них інтерес.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ (ЛЮБЛІН)
Європейський колегіум польських і українських університетів є польсько-українською освітньою установою, заснованою двома польськими та трьома українськими університетами: Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Люблінським католицьким університетом Івана Павла II (Польща), Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка (Україна), Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Україна) та Національним університетом„Києво-Могилянська Академія" (Україна).

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ
Міжнародний фонд Вишеградських держав пропонує стипендії на навчання у Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччині. Дія програми поширюється і на українських студентів магістерського та докторського рівнів; переможці отримують 2500 євро на семестр. Усі заявники мають завершити хоча би чотири повні семестри навчання, перш ніж подаватися на отримання гранту.

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА
Головною метою Стипендіальної програми ім. Лейна Кіркланда (Lane Kirkland Scholarship Program) є поширення польського досвіду у сфері системної трансформації. Можливими є двосеместрова навчальна програма (для осіб з вищою освітою) у вищих навчальних закладах Польщі, а також 2-4 тижневих професійні стажування у державних та приватних установах і організаціях.

ПРОГРАМА STUDY TOURS TO POLAND
У рамках Програми RІТА 2004 року було створено ініціативу Study Tours to Poland, спрямовану на професіоналів та студентів. Нині SТР керує Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського. Координатором SТР для студентів є Фонд "Борусcія". На участь у програмі Study Tours to Poland можуть зголошуватися:
- студенти віком від 18 до 21 року (особи, котрим до 15 лютого не виповнилося 22 роки ), які навчаються в Білорусі, Україні та Російській Федерації (у Калінінградській або Ленінградській областях) та є громадянами цих країн;
- студенти, які відзначаються успіхами в науковій та громадській діяльності у своєму середовищі. Докладніше->

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ МИТЦІВ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ GUADE POLONIA
Національний центр культури у Варшаві надає піврічні стипендії в рамках стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща "GUADE POLONIA". Її призначено для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи.

ПОЛЬСЬКИЙ ПРОЕКТ TERAZ WROCLAW ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ
Уже третій рік поспіль проект допомагає молоді зі Східної Європи стати студентами найкращих вищих навчальних закладів Нижньої Силезії. На безкоштовне навчання може претендувати кандидат віком до 26 років, який не є власником Карти поляка, раніше не здобував вищої освіти у Польщі (перевагу матиме і той, хто ще не здобув її у країні проживання), володіє польською на рівні, що дозволяє навчатися цією мовою, а також має високий бал атестату.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:
Посольство Республіки Польща в Україні

01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 12
тел.: +38 044 230-07-00, факс: +38 044 270-63-36
www.polska.com.ua
Польський інституту Києві
офіційне представництво МЗС Польщі

01033, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 29/2, оф.17
тел.: +38 044 288-03-04, 278-16-01, факс: +38 044 288-02-86
Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща
(Ministerstvo Nauki I Szkolnictwa Wyźszego)

www.mnisw.gov.pl
Бюро визнання академічних кваліфікацій та міжнародного обміну
(Biuro Uznawalności Wyksztalcenia i Wymiany Międzynarodewei)

www.buwiwm.edu.pl
На цих сайтах ви знайдете довідник «Як навчатися в Польщі» і таблицю навчальних курсів, програм та навчальних закладів:
www.studyinpoland.plwww.howtostudyinpoland.pl/index.php
Конференція ректорів вищих навчальних закладів Польщі
(Biuro Konferencja Rektoryw Akademickich Szkoł w Polse)

www.krasp.org.pl

Джерело:
брошура "Навчайся в Європі!"
(Представництво ЄС в Україні, Київ, 2012)

Зміст брошури

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна