Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

Освітня програма ЄС - програма Еразмус Мундус

  • Автор: Super User

Еразмус Мундус - освітня програма ЄС спрямована на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах.

Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в сфері освіти, а європейські університети - на осередки знань і центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.
Програму було започатковано 2004 р. для країн, які не є членами ЄС, включаючи й Україну. Отже студенти старших курсів і науковці мають змогу отримувати стипендії від Євросоюзу для продовження навчання або проведення наукових досліджень у його державах-членах.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС II
Сучасний (другий) етап програми Еразмус Мундус розрахований на 2009 - 2013 рр. Загальний бюджет програми становить 493,69 мільйонів євро для Компонента 1 і 3 та близько 430 мільйонів євро для Компонента 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшує підтримку талановитих студентів і викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для участі в спільних програмах. Також ЄС розширив масштаб програми до рівня підготовки докторів.
Виконання всіх заходів, передбачених програмою Еразмус Мундус II на період 2009-2013 рр. здійснюється Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG ЕАС) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).
Другий етап програми Еразмус Мундус має три компоненти (напрями):
КОМПОНЕНТ 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус
(І А. Магістерські курси та І В. Докторські курси)
• спільні, розроблені за участі консорціуму університетів магістерські (1а) та докторські (1Ь) курси та програми;
• стипендії для студентів, які обирають ці програми;
• стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень у рамках навчання.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:
• українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (рівні бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Бажаючим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із списку та подати заявку, виконуючи інструкції та рекомендації розробників курсу. Список курсів за адресою: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
• українські науковці та викладачі на запрошення своїх колег з європейських університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус (за чинними умовами треті країни, включаючи Україну, не можуть виступати ініціаторами та заявниками на створення консорціуму та розробку курсів і програм Еразмус Мундус).
Існує дві групи вимог до претендентів на стипендію програми Еразмус Мундус:
• загальні вимоги до потенційних учасників: студенти повинні мати високу мотивацію та високий рейтинг у навчанні та вільно володіти іноземними мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами; правильно заповнити та своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи;
• специфічні вимоги розробляються членами консорціуму, що підготував і викладає навчальну програму, яку обирає претендент.
На конкурс 2012 р. запропоновано 131 магістерську програму Еразмус Мундус і 34 докторські програми http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compedia/selected_projects_en.php
Розмір стипендій за компонентом 1 за магістерською програмою складає для студентів з ЄС максимально 13 000 € на рік, з поза меж ЄС - 24 000 € на рік.
Стипендії для докторантів одинакові для всіх країн: від 61 200 € до 129 900 € (залежно від типу дослідження, його тривалості та типу зайнятості).
Гранти на мобільність для науково-викладацького складу - максимально 14 400 € на три місяці. Вони покривають витрати на навчання, підручники, лабораторні роботи, проживання, харчування,
проїзд, візу, страхування.
У конкурсі 2012 року за цім компонентом програми Еразмус Мундус було відібрано 54 українські стипендіати. До резервного списку включено 158 студентів, які мають шанси на отримання стипендій у разі вибуття кандидатів з основного складу.
Загалом, починаючи з 2004 р., гранти на навчання за магістерськими та докторськими програмами Еразмус Мундус отримали 194 українські студенти, на викладання - 27 науковців з України.
КОМПОНЕНТ 2: Партнерство Еразмус Мундус
(колишній напрям Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці):
• утворення партнерств між університетами держав-членів ЄС і третіх країн з метою обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами;
• стипендії (гранти на мобільність) для студентів, викладачів, науковців із вищих навчальних закладів держав-членів ЄС і третіх країн.
За цим компонентом з конкретною метою утворюється Партнерство між університетами держав-членів ЄС і вищими навчальними закладами третьої країни або групи країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату проїзду, навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного Партнерства в українських вищих навчальних закладах можуть викладати зарубіжні викладачі та навчатися студенти-іноземці.
Хто може брати участь у цьому компоненті програми?
• вищі навчальні заклади та дослідницькі інституції з держав-членів ЄС і третіх країн, які утворили партнерство (консорціум). Заявки на участь у проектах цього компоненту має подавати один із вищих навчальних закладів держав-членів ЄС, учасник Хартії Еразмус;
• студенти, аспіранти, докторанти, науковці та викладачі з вищих навчальних закладів держав-членів ЄС і третіх країн.
Максимальна кількість складу Партнерства - 20 вищих навчальних закладів, не менше 5-ти з 3-х різних держав-членів €С. Фінансування покриває витрати на адміністрування проекту по 10 000 € на кожного учасника Партнерства (відповідно максимум 200 000 €). Додатково фінансуються гранти на мобільність.
У 2011 р. в рамках компоненту «Партнерство Еразмус Мундус» (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compedia/selected_projects_action_2_en.php) переможцями конкурсу стали 4 партнерства.
До складу першого Партнерства, крім координатора - Університету Турку, Фінляндія, увійшли університети Греції, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Польщі, Португалії та Франції, три університети з Білорусі, два - з Молдови та шість українських університетів: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (http://www.utu.fi/sivustot/bmu-mid).
Учасниками другого Партнерства є сім вищих навчальних закладів з Австрії, Бельгії, Іспанії, Німеччини, Нідерландів, Польщі, два університети з Білорусі, три - з Молдови та чотири українських університети: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний університет «Киево-Могилянська академія» та Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Лідером Партнерства став румунський Університет імені Александру Іоана Куза (http://emerge.uaic.ro). До третього Партнерства увійшли технічні університети з Чехії, Франції, Угорщини, Ірландії, Іспанії та Італії, два університети з Білорусі, один - з Молдови та сім українських університетів: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний університет. Національний авіаційний університет, Донецький національний технічний університет і Донбаський державний технічний університет. Партнерство очолив Варшавський технологічний університет (http://ewent.meil.pw.edu.pl).
Четверте Партнерство утворили університети Австрії, Великої Британії, Іспанії, Італії, Латвії, Словаччини, Угорщини, три університети з Молдови, два - з Білорусі та чотири - з України: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Університет економіки та права «КРОК». Партнерство очолив Університет Міколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва (http://www.mruni.eu/en/tp/emp-aim/about_the_project).
Завдяки вищезазначеним проектам протягом наступних чотирьох років учасниками програм академічної мобільності стануть 362 особи з України: студенти (бакалаврський і магістерський рівень), аспіранти, докторанти, викладачі, адміністративний персонал університетів. Студенти та науково-педагогічні працівники вищевказаних університетів можуть звернутися до відділів міжнародних зв'язків, щоб уточнити можливості.
З 2004 по 2011 рр. у межах колишньої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці, що інтегрувалася в Компонент 2 - Партнерство, серед інших країн Україна кожного року отримувала підтримку одного проекту під керівництвом Університету Деюсто (Deusto University), Іспанія (http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm). У рамках цих проектів передбачалася мобільність для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів з українських вищих навчальних закладів та університетів Партнерства. Українські учасники Партнерства:
• Національний медичний університет ім. 0.0. Богомольця
• Дніпропетровський національний університет
• Харківська національна академія міського господарства
• Львівський національний університет імені Івана Франка
• Київський національний університет імені Тараса Шевченка
• Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

 

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ, НАУКОВЦІВ І
ВИКЛАДАЧІВ У КОМПОНЕНТІ 2 ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС

КОМПОНЕНТ 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті зокрема.
В епоху економіки знань додана вартість та економічне зростання створюються за рахунок нових знань та інновацій. Відповідно, університети перетворюються на центри, де акумулюються знання та народжуються інновації.
Проекти в рамках Компоненту 3 спрямовані на підвищення привабливості вищої освіти в €С, її пропагування в третіх країнах, посилення міжкультурного співробітництва, поширення та поглиблення міжкультурного діалогу.
Участь у цьому Компоненті можуть брати:
• вищі навчальні заклади та науково-дослідницькі інституції з держав-членів €С і третіх країн;
• інші організації, орієнтовані на підтримку та сприяння розвитку сфери вищої освіти. Мінімальний склад Партнерства - три інституції держав-членів €С та дві з інших країн, що можуть брати участь у програмі Еразмус Мундус.
Розмір гранту на реалізацію обраних проектів варіюється від 100 000 до 350 000 € і складає 75 % від бюджету проекту, відповідно співфінансування складає 25 %.
З 2007 р. чотири такі проекти запроваджувалися за участю українських партнерів:
«ТЕА ТЕАМ - Підготовка освітніх радників щодо посилення академічної мобільності», Міжнародний освітньо-консультативний центр.
«ISEKI_MUNDUS - Інтеграція безпеки та знань про навколишнє середовище у світову харчову науку»;
« ISEKI_MUNDUS 2 - Інтернаціоналізація та сталість мережі І5ЕКІ», Одеська національна академія харчових технологій та Національний університет харчових технологій.
«SDPROMO II - Пропагування європейської освіти зі сталого розвитку», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Незважаючи на те, що більшість заходів у рамках програми Еразмус Мундус спрямовані на вищі навчальні заклади та окремих студентів, дослідників і викладачів, програма також відкрита для інших організацій, які працюють в сфері вищої освіти. Зокрема, для державних установ, неприбуткових організацій, професійних асоціацій, торгово-промислових палат, підприємств тощо. Ці організації можуть брати участь в усіх компонентах програми як партнери або асоційовані члени. Крім того, вони можуть самостійно подавати заявки та координувати проекти в рамках Компоненту 3.


ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС МУНДУС
Конкурси оголошуються щорічно та публікуються на офіційному сайті Виконавчого агентства освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Вимоги щодо участі за всіма компонентами програми Еразмус Мундус і необхідна проектна документація с на сайті: http://еасеа.ес.euгора.eu/егаsmus_mundus/index_en.php .
Поточний конкурс Еразмус Мундус завершився в квітні 2012 р.

Джерело:
брошура "Навчайся в Європі!"
(Представництво ЄС в Україні, Київ, 2012)

Зміст брошури

Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна