Ідея інтеграції навчання з виробництвом запозичена у кращих університетів Канади і США. Впровадження її в навчальний процес за схемою "студент - робітник - бакалавр, інженер, магістр" почалось у Вінницькому політехнічному інституті з вересня 1991 року створенням факультету інтеграції навчання з виробництвом (ФІНВ), що дозволило сформувати необхідні умови для отримання студентами разом з ґрунтовними теоретичними знаннями повноцінної практичної підготовки. Протягом усього терміну існування ФІНВ його деканом був к.т.н., доцент Анатолій Андрійович Храбан.

Згодом, у квітні 1992 року, до складу факультету ввійшла новостворена однойменна кафедра ІНВ. Очолив колектив кафедри к.т.н., доцент Віктор Миколайович Мізерний.

З метою поглиблення процесів інтеграції навчання з виробництвом у грудні 2000 року на базі ФІНВ та на той час існуючих факультетів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у структурі університету було створено науково-навчальний інститут інтеграції навчання з виробництвом (ІнІНВ).

Директором інституту у 2000 році став к.т.н., професор В. М. Мізерний.

Основними задачами діяльності ІнІНВ є забезпечення умов для органічного поєднання теоретичного і практичного досвіду у підготовці, формування та адаптації студентів до вимог та потреб сучасного виробництва; зрощення творчого потенціалу виробничників, професорсько-викладацького складу і студентів; підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для різних галузей економіки.

Інститут динамічно розвивався. Зокрема, було створено декілька навчально-виробничих центрів, колективи яких виконують значний обсяг робіт по модернізації та відновленню матеріально-технічної бази університету.

У 2005 році розпочав роботу центр "Будівельні технології", у 2008 році - центр "Спеціальні технології", у 2009 році - центр "Інноваційні технології", у 2010 році - студентське проектно-конструкторське бюро.

Центри і бюро активно працюють і розвиваються. Їхнє функціонування забезпечується силами студентів та майстрів виробничого навчання.

У 2015 році директором інституту ІНВ став к.т.н., доцент Юрій Володимирович Булига.Юрій Володимирович Булига, ВНТУ

Корисно для навчання та працевлаштування