Всі студенти університету протягом перших трьох курсів оволодівають робітничими професіями, які відповідають майбутнім інженерним спеціальностям, згідно Ліцензії Міністерства освіти і науки України від 28.07.2014. Термін дії Ліцензії: 08.07.14 р.-08.07.2017 р. Ліцензія і повний перелік професій - див. посилання.

Протягом 1-6 семестрів студенти набувають теоретичні знання і практичні навички в лабораторіях та майстернях університету.

В кінці 3 курсу відбувається виробнича практика на підприємствах, в організаціях, установах та фірмах різної форми власності регіонів України відповідно майбутній спеціальності та чинному законодавству про працю.

Після виробничої практики студенти складають Державний кваліфікаційний іспит з відповідної робітничої професії та отримують посвідчення кваліфікованого робітника.

На четвертому курсі студенти проходять науково-дослідний та конструкторсько- технологічний практикум в НДІ та лабораторіях університету.

На п'ятому курсі проводиться переддипломна практика студентів в місцях їх ймовірного працевлаштування.

Більше інформації.

Корисно для навчання та працевлаштування