Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
AI & Open Data - Hackathon Vinnytsia 2019 відбудеться у ВНТУ
ActiveLab: школа активних вінничан (ок)
Meetup з розвитку молодіжного технічного скаутського руху у Вінниці та Вінницькій області
9 ІТ-компаній за 2 дні - марафон пропозицій ІТ-роботодавців для студентів ВНТУ
300 вакансій на Ярмарку вакансій у листопаді
Актуальні пропозиції роботи на "Ярмарку вакансій" від міського центру зайнятості
Чого очікують від українських студентів німецькі роботодавці - тренінг у ВНТУ
Про Штучний інтелект та машинне навчання - на семінарі від Стартап Школи Sikorsky Challenge м. Вінниця у ВНТУ
Студентів запрошують на Ярмарок кар`єри від BEST VNTU
День кар'єри у ВНТУ 27/02/19 - місце зустрічі підприємств, студентів, школярів
Успішний стартап за 100 тисяч - у Стартап школі Sikorsky Challenge
Десятки вакансій буде представлено на січневому Ярмарку вакансій у Вінниці

Віртуальна біржа праці

Пропозиція роботи, стажування і практики для ...
18 лист. 2019 08:15 - Super User

Можливість роботи за спеціальні [ ... ]

Актуальні вакансії міста Вінниці - на гугл-ка...
14 жовт. 2019 23:24 - Super User

Googlemaps Карта вакансій Вінницьког [ ... ]

42 вакансії пропонує студентам та випускникам...
20 черв. 2019 13:10 - Super User

Практика та працевлаштування оч [ ... ]

У видавництві "Нова Книга" пропонують роботу ...
23 трав. 2019 15:12 - Super User

Гідну оплату праці та гнучкий ро [ ... ]

Компанія "CRH Україна" запрошує на стажування...
23 трав. 2019 14:49 - Super User

Сім напрямів стажування пропону [ ... ]

Підприємство з Данії шукає працівників: інжен...
15 трав. 2019 11:45 - Super User

Випускників та студентів ВНТУ за [ ... ]

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Найсвіжіше

Опубліковано: 20-02-2020 09:15
Опубліковано: 19-02-2020 13:35

Усі Публікації

Анатолій Іванович Власюк

к.т.н., доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

vlasukЗакінчив Вінницький політехнічний інститут в 1977 році по спеціальності “Автоматика та телемеханіка”.
Працює в університеті з 1980 року.
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – Інформаційно-вимірювальні системи (в науці та промисловості) захистив у 2000 році.
На кафедрі ІНВ працює з 2002 року на посаді старшого викладача, а з 2005 року на посаді доцента.

Основні наукові праці
Монографії
Функціональна біоенергодіагностика стійкості вегетативної нервової сис-теми і її біоактиваційна корекція (по В. Макацу). Вінниця, видавництво ВДТУ "УНІВЕРСУМ–Вінниця".––1997 р. –– 100 с.

Публікації
1. Программное обеспечение системы диагностирования печатных узлов РЭА. Журнал «Приборы и системы управления».– 1985.– №5.– С. 28–29.
2. Інваріантні вимірювання параметрів біологічних об’єктів в системах медичної діагностики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» –1999.–№2.–С.8–11.
3. Побудова математичної моделі активності меридіанів методами математичної статистики. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№4.–С.48–53.
4. Автоматизована система контролю активності акупунктурної системи людини. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». –1999.–№5 – С. 21–24.
5. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79. 
6. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75.  
7. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005. –№3. – С.78–84.
8. Математична модель оцінки впливу суттєвих факторів на стан здоров’я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінниць-кого політехнічного інституту» –2007. №3. – С. 5–11. 
9. Сучасний формат електронних наукових видань соціально–гуманітарної сфери в мережі Інтернет. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного ін-ституту» – Вінниця.–2008.–№4.–С.83–88. 
10. Статистика відвідувань електронної версії журналу „Вісник Вінницького полі–технічного інституту” Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця. – 2009. – № 1.–С. 5–10. 
11. Астрономічний таймер ат4–700/1. Електронний журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету». –Вінниця.––2010.––№3.  
12. Спосіб вимірювання Z–параметрів чотириполюсника. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» – Вінниця.–2010.–№5.–С.7–11. 
13. Результати впровадження тестової системи оцінювання знань і навичок студентів під час підведення підсумків виробничої діяльності після завер-шення робочого триместру. Електронний журнал «Наукові праці Вінниць-кого національного технічного університету». –Вінниця.––2012.––№3.

Конференції
1. Статистичні моделі активності меридіанів людини. Матеріали 1 Міжнародної нау-ково–методичної конференції «Методичні та організаційні аспекти використання мережі ІНТЕРНЕТ в закладах освіти». Том2. Вінниця: 1998. С. 424–426.
2. Комплекс медицинской аппаратуры для длительного непрерывного наблюдения за фун-кционально–энергетическим балансом организма человека. Тези доповідей науково–технічної конференції “Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень” м. Житомир, 1993. – С. 183–184.
3. Использование методов рефлексотерапии в космической медицине. Тези доповідей науково–технічної конференції «Фундаментальні та прикладні про-блеми космічних досліджень». Житомир. 1993.–С. 184–185.
4. Лечебно–диагностический комплекс «ВИТА 101». Тезисы докладов научно–технической конференции стран СНГ «Измерительная техника в технологических процессах и конверсия производств». г. Хмельницкий.–1992.–С. 114
5. Розробка програмного комплексу багатокритеріальної оцінки та прогнозування роз-витку множинного карієсу у студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Матеріали шостої щорічної міжнародної науково–практичної конференції „Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи європейської інтеграції” Вінни-ця, 2006. – С. 24
6. Інформаційне забезпечення віртуальної системи діагностики та корекції стану орга-нізму людини. Збірник матеріалів п’ятої міжнародної науково–технічної конференції „Інтернет – Освіта – Наука – 2006”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – т. 2., С. 574 – 576 
7. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу. Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту»–2005.–№1.–С. 69–75
8. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Журнал «Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія». – 2005.–№3.–С.78–84.
9. Побудова математичної моделі оцінки стану здоров‘я людини для систем медичного телемоніторингу. Тези доповідейVIII міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС–2005)» м. Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 
2005. – С. 231
10. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –2004.–№3.–С.75–79.

Педагогічні аспекти дистанційної освіти
1. Збірник матеріалів міжнародної науково–практичної конференції ”Гуманізм та осві-та” м. Вінниця 21–23 вересня 2004 року. Том 2 С. 47–54
2. Использование Интернета в медицинских системах телемониторинга. Матеріали 4 міжнародної конференція. – „Інтернет – Освіта – Наука – 2004”, т.2 Вінниця: УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2004. – С. 746–747
3. Оптимізація трафіку технічних систем дистанційного навчання. Збірник матеріалів п‘ятої щорічної міжнародної науково–практичної конференції “Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії”, Вінниця, 2004. – С. 12–13
4. Математична модель активності функціонально–енергетичного комплексу людини для систем медичного телемоніторингу. Матеріали 3 міжнародної конференція. – „Інтернет – Освіта – Наука – 2002”, т.1 Вінниця: УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2002. – с. 240
А. с. 1448305 СССР, МКИ G 01 R 27/26 Бюл.№48, 1988 г.
А. с. 1442987 СССР, МКИ G 06 F 7/49. Бюл. №45 1988 г.
А. с. 1483608 СССР, МКИ H 03 H 17/06 Бюл. №20 1989 г.
5. Інструктивно –методичне видання, Вінниця, ВНТУ, 2012р. Вінниця: ВНТУ, 2009, 104 с.
Вінниця, ВПІ, 1993, – 23 с.

Руслан Станіславович Белзецький

канд. техн. наук, старший викладач кафедри інтеграції навчання з виробництвом (за сумісництвом).

belzeckЗакінчив Вінницький державний технічний університет в 2003 році за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи».
З 2001 року і на сьогоднішній день працює у Вінницькому національному технічному університеті.
В 2011 році закінчив аспірантуру у ВНТУ (без відриву від виробництва).
В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – «Біологічні та медичні прилади і системи».
З 2013 року працює на кафедрі ІНВ на посаді старшого викладача.

Основні наукові праці

Монографії
1. Белзецький Р. С. Методи і засоби психофізіологічного відбору кандидатів на службу за контрактом в Збройні Сили України : [Монографія] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. В. Петренко Р. С. Белзецький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 209 с. : – ISBN 978-966-641-344-7.

2. Белзецький Р. С. Методи і засоби для тестування оператора поліграфа: [Монографія] / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Р. С. Белзецький, Л. Г. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 168 с. – ISBN 978-966-641-370-6

Статті
1. Белзецький Р. С. Система дистанційного моніторингу за станом здоров’я людини / С. М. Злепко, Р. С. Белзецький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – №1. С. 217–219.

2. Белзецький Р. С. Реєстрація потенціалів біологічно активних точок в системі дистанційного контролю функціонального стану людини на базі Σ-Δ аналого-цифрового перетворювача: [Електронний ресурс] / Злепко С. М., Белзецький Р. С., Костішин С. В. // Наукові праці ВНТУ. – 2009. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-1/2009-1.files/uk/09smztdc_ua.pdf

3. Белзецький Р. С. Нові можливості регіональних центрів комплектування Збройних сил України / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, Р. С. Белзецький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2009. – № 2. – С. 155–158.

4. Белзецький Р. С. Використання системи моніторингу психоемоційного стану підлеглих при управлінні спецпідрозділом / [Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко, та ін.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 1. – С. 111– 114.

5. Белзецький Р. С. Порівняльний аналіз сучасних методів електропунктурної діагностики / Р. С. Белзецький, В. В. Сєргєєва, В. Д. Дупляк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 168–171.

6. Белзецький Р. С. Аналіз сучасних методів візуалізації даних в неврології і нейрохірургії з точки зору їх діагностичної цінності / О. В. Белоусова, С. М. Злепко, Р. С. Белзецький, Я. Т. Аль-Адемі // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 1(19). – С. 134–138. http://oeipt.vntu.edu.ua/article/view/2885/4446

7. Белзецький Р. С. Психофізіологічне та інформаційне супроводження бійців під час проведення бойової операції / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. –№2. – С. 158–162. http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/1568/3741

8. Белзецький Р. С. Програмно-апаратний комплекс для забезпечення зворотного зв’язку при управлінні спецпідрозділом / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. –№3. – С. 182–186. http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/1610/3785

9. Белзецький Р. С. Методи ідентифікації психоемоційного стану бійця спецпідрозділу як елемент зворотного зв’язку / Р. С. Белзецький // Східно-Європейский журнал передових технологій. – 2011. – № 4/4 (52). – С. 43–45. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1390

10. Белзецький Р. С. Модель для опису діяльності бійців у складі спецпідрозділу / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян. // Східно-Європейский журнал передових технологій. – 2011. – № 5/4 (53). – С. 14–15. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1202

11. Белзецький Р. С. Метод ідентифікації фізіологічних характеристик для системи дистанційного визначення емоційного стану бійців спецпідрозділів МВС / Р. С. Белзецький, А. А. Шиян // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. –№6. – С. 7–10.

Наталія Володимирівна Ляховченко

к.п.н., доцент кафедри інтеграції навчання з виробництвом.

Закінчила Вінницький політехнічний інститут у 1986 році за спеціальністю «Електричні системи».
З 1992 року і по сьогоднішній день працює у Вінницькому національному технічному університеті.
В 2009 році закінчила аспірантуру при університеті без відриву від виробництва та в 2010 році захистила дисертацію на тему Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.
З 2004 року працювала на посаді старшого викладача кафедри інтеграції з виробництвом.
З 2010 року була переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.
У 2013 році отримала вчене звання доцента. Є автором та співавтором 30 наукових та науково-методичних праць, у тому числі має два свідоцтва про реєстрацію авторського права.
Є експертом Державної інспекції навчальних закладів України.

Публікації
1. Ляховченко Н. В. Психолого-педагогічні, соціальні та економічні аспекти вибору професії випускниками шкіл / Н. В. Ляховченко // Гуманізм та освіта : матеріали міжнародної НПК, 21 – 23 вересня – Вінниця, 2004. – С. 274–277. http://visnyk.vntu.edu.ua/article/viewFile/84/4107

2. Ляховченко Н. В. Один із підходів до відбору абітурієнтів у вищі навчальні заклади / Б. І. Мокін, Н. В. Ляховченко // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2004. – № 10 – 11. – С. 18–23. http://visnyk.vntu.edu.ua/article/download/149/2953

3. Ляховченко Н. В. Особливості автоматизації процесу зарахування абітурієнтів до Вінницького національного технічного університету / Н. В. Ляховченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 1 – С. 100–105.
http://visnyk.vntu.edu.ua/article/download/149/2953‎

4. Аналіз оцінок знань вступників до вищих навчальних закладів / Б. І. Мокін, С. М. Захарченко, Г. В. Горячев, Н. В. Ляховченко [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 5. – С. 159–165. 
http://visnyk.vntu.edu.ua/article/viewFile/244/4019‎

5. Ляховченко Н. В. Порівняння результатів проведення вступних випробувань до ВНЗ за тестовими технологіями та за змішаною системою / Б. І. Мокін, Н. В. Ляховченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 2. – С. 97–100. http://dev.visnyk.vntu.edu.ua/2007/2/.../07lnvzzs.pdf

6. Ляховченко Н. В. До питання про зовнішнє незалежне оцінювання якості знань / Б. І. Мокін, Н. В. Ляховченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 2. – С. –119–125 http://visnyk.vntu.edu.ua/article/download/731/3440‎

7. Ляховченко Н. В. Проблеми адаптації першокурсників до процесу навчання у ВНЗ / В. А. Петрук, Н. В. Ляховченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 4. – С. –192–195
http://visnyk.vntu.edu.ua/article/download/.../3837

8. Ляховченко Н. В. Аналіз динаміки результатів вступної кампанії до ВНТУ та пропозицій щодо удосконалення алгоритму зарахування студентів / В. А. Петрук, Н. В. Ляховченко, Г. С. Захарченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 2. – С. –202–206 http://dev.visnyk.vntu.edu.ua/2012/2/.../12pvasea.pdf‎

9. Положення про підготовку з робітничих професій у Вінницькому національному технічному університеті. / уклад. Ю.В. Булига, А.І. Власюк, Н. В. Ляховченко – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 16 с.
http://inomzn.vntu.edu.ua/eng/book.php?idx=1327‎

10. Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах : монографія / Н. В. Ляховченко, Б. І. Мокін. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 216 с.
http://mmss.vntu.edu.ua/index.eng.php?page=9‎

11. Ляховченко Н. В. До питання адаптації першокурсників у ВНЗ / В. А. Петрук, Н. В. Ляховченко // Вісник Чернігівського національного технічного університету. – 2013. – Випуск 108, том 1, серія: Педагогічні науки – С. 24 – 26

12. Н. В. Ляховченко Аналіз принципів професійної орієнтації та мотивів вибору професії абітурієнтами / В. А. Петрук, Н. В. Ляховченко // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. -2012. -№34 – С.80-84


Корисно для навчання

Корисно для працевлаштування

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Напрями

Корисне

Новини

Загальне

Про нас

Вінницький національний технічний університет
Інститут інтеграції навчання з виробництвом
Кафедра інтеграції навчання з виробництвом
тел. +38 0432 651 492
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (адміністратор сайту)
адреса: ауд. 101а, 209 ГУК, б. 95, Хмельницьке шосе, м. Вінниця, Україна